سامانه مدرسه هوشمند پویان پانل ورود (متوسطه)

 تقویم
 ذکر ایام هفته

کسب مدال برنز در المپیاد هندسه کشور دوره دهم - سطح متوسط توسط آقای علی ملوک زاده (پایه هشتم) و در سطح پیشرفته آقای فرزام یوسفی (پایه یازدهم)


تاریخ انتشار: 1402/11/11


شکیبا باشید...

 متولدین امروز
 ارتباط با ما


تلفن : 4-43266061-011

فكس:43260077-011

كد پستي : 63551-46137

آدرس:آمل - انتهاي بلوار آزادگان -جنب شهرك ايثار

 آمار بازدید ها
 دانش آموز برتر اخلاق

امیر رضا رنجبر