سامانه مدرسه هوشمند پویان پانل ورود (متوسطه)

 تقویم
 ذکر ایام هفته

ریاست محترم اداره آموزش و پرورش آمل جناب آقای دکتر ابراهیم زاده از حوزه آزمون و روند برگزاری آزمون المپیاد شیمی امروز یکشنبه 8 بهمن ماه بازید به عمل آوردند.


تاریخ انتشار: 1402/11/08


شکیبا باشید...

 متولدین امروز
 ارتباط با ما


تلفن : 4-43266061-011

فكس:43260077-011

كد پستي : 63551-46137

آدرس:آمل - انتهاي بلوار آزادگان -جنب شهرك ايثار

 آمار بازدید ها
 دانش آموز برتر اخلاق

امیر رضا رنجبر